GALERIA

Pierwsza tura zmian personalnych w diecezji drohiczyńskiej

Biskup Piotr Sawczuk 18 czerwca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wręczył przybyłym księżom nominaty uwzględniające tegoroczne zmiany personalne. Spotkanie rozpoczęła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Słowo wprowadzenia skierował wikariusz generalny ks. prał. Zbigniew Rostkowski. Biskup zwracając się do kapłanów zachęcił do radosnego podjęcia obowiązków duszpasterskich na nowych placówkach.