Łosice

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja Trebnio

Kościół Pon. 26.06.2023 12:34:06
26
cze 2023

W czwartek 22 czerwca, w wieku 73 lat zmarł ks. Andrzej Trebnio. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 30 czerwca, w parafii Nawiedzenia NMP w Bejdach. O godz. 11:00 rozpocznie się Msza św. pogrzebowa, której będzie przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Przed Eucharystią pogrzebową zostanie odmówiony różaniec w intencji zmarłego. Po Mszy św. ciało ś.p. Andrzeja Trebnio zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.

BIOGRAM


Ks. Andrzej Trebnio (1950-2023)


Ks. Andrzej Trebnio urodził się 3 lutego 1950 r. w Łosicach. Jego rodzicami byli Eugeniusz i Józefa z d. Paprocka małżonkowie Trebnio, rolnicy mieszkający w miejscowości Suchodołek w parafii Bejdy. Szkołę Podstawową ukończył w 1964 r. w Bajdach, a dalszą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach i tam otrzymał świadectwo maturalne w 1968 r.

Tego roku złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, a motywował tym, że „chce oddać się służbie Bożej”. Ówczesny proboszcz parafii Bejdy, ks. Edward Jurzysta, w opinii o kandydacie podkreślił jego „zamiłowanie do służby Bożej, a swoim postępowaniem: grzecznością, posłuszeństwem i pobożnością, budował otoczenie bliższe i dalsze”.

Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, przyjął 1 czerwca 1974 r. świecenia kapłańskie w katedrze siedleckiej, przez posługę bpa Jana Mazura.

Jako wikariusz posługiwał w następujących parafiach: Hańsk (1974-75), Tuczna (1975-76), Jeziorzany (1976-77), Motwica (1977-79), Trąbki (1979-1980), Ostrów Lubelski (1980-81), Serokomla (1981-82), Jabłonna Lacka (1982-83) i Węgrów par. Wniebowzięcia NMP (1983-85).

Na samodzielnych placówkach jako proboszcz był w następujących parafiach: Żeszczynka (1985-1990), Niemojki (1990-2008), Kornica (2008-2013), Paprotnia (2013-2018).
Jako wikariusz prowadził systematyczną katechizację, co było dostrzegane przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców, dlatego rodzice z parafii Trąbki i Jabłonna Lacka, prosili biskupa o pozostawienie go w parafii, kiedy dowiedzieli się o jego przeniesieniu na inną parafię.

Będąc proboszczem okazał się dobrym administratorem w zakresie spraw gospodarczych i remontowo-budowlanych w parafii. Potrafił trafnymi argumentami, uzyskać od różnych władz samorządowych, dofinansowanie projektów w zakresie ochrony zabytków i prac remontowo-budowlanych w parafii.

W parafii Żeszczynka podjął z parafianami prace remontowe w kościele parafialnym i dokonał wystroju wewnętrznego kaplicy w Lipinkach.
W parafii Niemojki, dzięki wsparciu parafian, wybudowano nową murowaną plebanię, odrestaurowano kościół parafialny i uporządkowano cmentarz grzebalny. Zorganizował w 1998 r. jubileusz 550. rocznicy erygowania parafii i 205. rocznicę konsekracji świątyni parafialnej. W dekanacie łosicki był dwukrotnie wybierany przez kapłanów na urząd wicedziekana dekanatu łosickiego, a jego wybór był zatwierdzany przez biskupa. Przez wiernych i kapłanów był postrzegany jako bezpośredni, kontaktowy, radosny i z humorem duszpasterz oraz kolega-kapłan.

W parafii Kornica podjął gruntowny, zewnętrzny i wewnętrzny, remont plebanii i restaurację ogrodzenia kościoła oraz przebudowę prezbiterium w kościele. Zorganizował w 2009 r., jubileusz 100-lecia utworzenia parafii, która mając korzenie unickie, po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wybudowała nowy kościół dla wiernych obrządku rzymskokatolickiego. Na te prace pozyskał zewnętrzne środki finansowe. Nawet przez kilka miesięcy potrafił zamieszkiwać w parafialnym budynku gospodarczym, aby prowadzić prace remontowe.

W parafii Paprotnia pozyskał także środki finansowe na restaurację zewnętrzną kościoła parafialnego i wież kościelnych, jego ocieplenie, pomalowanie zewnętrzne, remont dzwonnicy, a także przebudowę i wystrój prezbiterium z nowy ołtarzem i amboną.

Z racji na stan zdrowia prosił o zwolnienie z urzędu proboszcza parafii Paprotnia. Dekretem biskupa Kazimierza Gurdy z dniem 30 kwietnia 2018 r. został zwolniony i przeniesiony na emeryturę. Jako miejsce zamieszkania ks. Andrzej wybrał dom rodzinny w miejscowości Suchodołek.

Będąc emerytem nadal służył pomocą duszpasterską w parafii Mordy i innych sąsiednich parafiach. Jednak z czasem pogarszał się jego stan zdrowia, z racji na sprawy kardiologiczne i sprawność ruchową, szczególnie chodzenie. Wielokrotnie przebywał na leczeniu szpitalnym i rehabilitacji.
Zmarł 22 czerwca 2023 r. w swoim domu rodzinnym. Przeżył 73 lata w tym 49 lat w kapłaństwie.

opr. ks. Bernard Błoński
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Marek Weresa

5 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Jarosław Pon. 26.06.2023 09:15:10

Normalnie święty człowiek to był.

Józef Szpak Pon. 26.06.2023 17:16:50

Człowiek czynu.

Paprotnia Wt. 27.06.2023 07:00:42

Takiego księdza już nie będzie.

Paprotnia Wt. 27.06.2023 03:14:05

Takiego księdza już nie będzie.

Grzegorz S Wt. 27.06.2023 10:31:26

Wspaniały duszpastesz. Niech odpoczywa w pokoju