Siemiatycze

Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym - członkiem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

22
cze 2024

Wybór marszałka Prokoryma oraz pozostałych członków zarządu został podjęty w piątek, 21 czerwca, podczas Obrad Plenarnych XLII Zgromadzenia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP). W spotkaniu gremium wzięli udział także delegaci związku z Podlaskiego: członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski, oraz wiceprzewodniczący Jarosław Dworzański. Uczestniczył w nich także radny Karol Pilecki.

Olgierd Geblewicz, prezes ZWRP i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przywitał gości i pogratulował im wyboru do samorządów. – Reprezentujemy wszystkie 16 województw i to daje nam możliwość walki o silny samorząd. Pomimo głębokich różnic politycznych udawało nam się dotychczas dobrze współpracować i za to chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuję także za tak liczne przybycie. Chciałbym życzyć nam na tę nadchodzącą kadencję dużo efektywnej pracy – powiedział przewodniczący zgromadzenia.

Przyszłość polskich regionów

Zgromadzenie Ogólne ZWRP składa się z 64 delegatów, którzy reprezentują 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa, w tym: marszałek województwa, przewodniczący sejmiku oraz dwie osoby o statusie radnego. W trakcie dyskusji na temat przyszłości polskich regionów marszałek Prokorym zaznaczył, jak ważny jest temat rozwoju województw. – Mam nadzieję, że dzięki współpracy i działalności w ZWRP będziemy skuteczniej działać na rzecz mieszkańców naszych regionów oraz będziemy jeszcze lepiej wykorzystywać dostępne środki krajowe oraz te z funduszy europejskich – mówił.

Z kolei Bogdan Dyjuk podkreślił, że uczestnictwo Podlaskiego w ZWRP przysłuży się też promocji województwa.  – Dzięki działaniom promocyjnym możemy zwiększyć rozpoznawalność naszego województwa jako miejsca do inwestycji i turystyki – powiedział członek zarządu.

Założenia i perspektywy

Dyrektor biura ZWPR – dr Jakub Mielczarek złożył sprawozdanie z dotychczasowych prac związku, zaś Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zrelacjonował prace przedstawicieli ZWRP w Europejskim Komitecie Regionów. Natomiast Wojciech Jankowiak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przedstawił dotychczasową działalność członków ZWRP.

Piątkowe spotkanie było również okazją do wybrania najważniejszych funkcji w związku. Olgierd Geblewicz ponownie został wybrany Prezesem Zarządu Związku Województw RP. Wybrano również wiceprezesów. Zostali nimi: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Razem z marszałkiem Łukaszem Prokorymem nowymi członkami zarządu zostali: Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Anna Synowiec – przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego. Powołani zostali też członkowie Komisji Rewizyjnej. Kadencja nowego zarządu jest 5-letnia.

W trakcie zgromadzenia przyjęto sprawozdanie ws. wykonania budżetu za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe ZWRP, a także zmiany budżetu związku na 2024. Uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli złożenia Radzie Ministrów wniosku o uznanie ZWRP za ogólnopolską organizację jednostek samorządu terytorialnego uprawnioną do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

***
Głównym celem ZWRP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów województw, a także dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.Źródło: www.podlaskie.eu;
Foto: ZWRP
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
zenek Sob. 22.06.2024 16:43:30

a zdrajcy z PiSu cieszą się, że są zdrajcami i popierają 8 gwiazdkową koalicję i są u koryta, ciekawe jak się czują gdy im w oczy serwowano te 8 gwiazdki i ich ...., trzeba być nie lada świnią żeby takie upokorzenie znieść...