Łosice

Rozdano środki na inwestycje dla powiatu łosickiego

Region Śr. 31.05.2023 15:53:53
31
maj 2023

Blisko 20 milionów złotych trafi do samorządów z powiatu łosickiego. W środę, 31 maja w Łosickim Domu Kultury przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego podpisali umowy z samorządowcami na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. Środki można było otrzymać m.in. na drogi, budowę placów zabaw czy remonty obiektów.

W spotkani wzięli udział: Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska – członek zarządu województwa mazowieckiego, Dariusz Stopa – dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego oraz beneficjenci z powiatu sokołowskiego.
Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota wsparcia 

1.        

Gmina Sarnaki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelice–Borsuki– gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże

3 821 800 zł

2.        

Gmina Sarnaki

Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach

178 200 zł

3.        

Gmina Platerów

Przebudowa ciągu dróg powiatowych o Nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz Nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów

4 000 000 zł

4.        

Miasto i Gmina Łosice

Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice

2 823 000 zł

5.        

Miasto i Gmina Łosice

Rozwój infrastruktury kulturalno-oświatowej w Niemojkach

1 170 000 zł

6.        

Powiat Łosicki

Przebudowa drogi powiatowej NR 2008W Górki-Litewniki - Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do skrzyżowania drogą nr 2007W

4 000 000 zł


Lp.

Beneficjent

Miejscowość

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

1.

Gmina Huszlew

Huszlew 77

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie prowadzonego przez gminę Huszlew

300 000 zł

2.

Gmina Sarnaki

Sarnaki

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Sarnaki

300 000 zł


Lp.

Gmina

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

1.        

Huszlew

Budowa placu zabaw w Dziadkowskich Folwark

10 000,00 zł

2.        

Huszlew

Budowa ogrodzenia placu w miejscowości Juniewicze

10 000,00 zł

3.        

Huszlew

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Sewerynów

10 000,00 zł

4.        

Łosice

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chotycze Kolonia

10 000,00 zł

5.        

Platerów

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Hruszniew

10 000,00 zł

6.        

Platerów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianka

10 000,00 zł

7.        

Sarnaki

Montaż systemu klimatyzacji w budynku pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Bindudze

10 000,00 zł

8.        

Stara Kornica

Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Kiełbaski

10 000,00 zł

9.        

Stara Kornica

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popławach

10 000,00 zł


Lp.

Gmina

OSP

Przedmiot dofinansowania

Kwota wsparcia

1.        

Gmina Huszlew

Mostów

modernizacja strażnicy

        40 000,00 zł

2.        

Miasto i Gmina Łosice

Łosice

zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

      150 000,00 zł

3.        

Gmina Olszanka

Olszanka

modernizacja strażnicy

        30 000,00 zł

4.        

Gmina Platerów

Platerów

modernizacja strażnicy

        40 000,00 zł

5.        

Gmina Sarnaki

Stare Mierzwice

modernizacja strażnicy

        22 000,00 zł

6.        

Gmina Sarnaki

Sarnaki

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

      100 000,00 złLp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

1.

Łosice Miasto i Gmina

 

Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Miasta i Gminy Łosice

200 000 zł

2.

Stara Kornica Gmina

 

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

118 153,00 zł

 

Lp.

Gmina

Beneficjent

Zadanie

Dofinansowanie

1.

Miasto i Gmina Łosice

ROD "NAD TOCZNĄ"

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z monitoringiem na ogródkach działkowych S.O. ROD „Nad Toczną” w Łosicach

16 000 zł


Lp.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Łączna kwota dotacji

1.

Gmina Huszlew

łosicki

Przebudowa drogi gminnej nr 200124W na dz. o nr ewid. 144 w m. Huszlew od km 0+000 do km 1+090

150 000 zł

2.

Miasto i Gmina Łosice

łosicki

Przebudowa drogi gminnej nr 200275W w miejscowości Świniarów od km 0+000,00 do km 0+403,15

250 000 zł

3.

Miasto i Gmina Łosice

łosicki

Przebudowa drogi gminnej nr 200261W w m. Toporów od km 1+203,55 do 1+555,20

150 000 zł

4.

Gmina Platerów

łosicki

Przebudowa drogi gminnej nr 200420W w msc. Hruszew na odcinku od km 1+770 do km 2+335

250 000 zł

5.

Gmina Sarnaki

łosicki

Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w miejscowości Klepaczew

350 000 zł

6.

Gmina Stara Kornica

łosicki

Modernizacja drogi gminnej nr 200611W w miejscowości Kiełbaski

250 000 zł

7.

Powiat Łosicki

łosicki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2029W na odcinku od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szańków

250 000 zł

8.

Powiat Łosicki

łosicki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2015W na odc. od km 3+781 do km 3+949 w msc. Wyrzyki

150 000 zł

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadnia

Kwota wsparcia

1.

Gmina Sarnaki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sarnaki

 

10 000 zł

2.

Miasto i Gmina Łosice

 

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Łosice

20 000 zł

3.

Gmina Huszlew

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Huszlew

 

5 000 zł

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Kamil Skorupski
+48.504838118

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Nicola Kargul Czw. 01.06.2023 10:35:18

a nowego ordynatora na pediatrii też już "rozdano"? Może stanowisko obejmie jakiś lokalny polityk PiS. Nie musi mieć specjalizacji, ba nawet nie musi być lekarzem.. Na pewno sobie poradzi.